Ποιοι δήμοι παρέχουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά

Η κρίση του κορονοϊού είναι σίγουρο ότι φέρνει τεράστιες αλλαγές και προωθήσεις τεχνολογίας επικοινωνίας σε όλο το δημόσιο τομέα.
Και όπως φαίνεται και οι δήμοι δέχονται ασφυκτικές πιέσεις και έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν στην αντίληψη της εξ΄αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών. Δεκάδες είναι τα Δελτία Τύπου που αναρτώνται στο διαδίκτυο από δήμους που διαφημίζουν την έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονικά με σκοπό την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών τους και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Χρειάζεται μια πιο προσεκτική ανάγνωση για να καταλάβει κάποιος ότι οι περισσότεροι δήμοι αναφέρονται στην υποβολή αιτήσεων και την διεκπεραίωση από την υπηρεσία και όχι στην αποστολή των πιστοποιητικών στον ηλεκτρονική υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη.
Η αποστολή των πιστοποιητικών υπογεγραμμένα και σφραγισμένα είναι μια άλλη εντελώς διαφορετική διαδικασία από για έναν δήμο.

Στην δεύτερη περίπτωση χρειάζεται σύνδεση με την διαδικτυακή υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτου Φορέα με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet, (Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Φορείς του Δημοσίου σε εφαρμογές διαδικτύου.
Η διαδικασία αυτή νομοθετήθηκε με την Υπουργική Απόφασης σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 762 της 10ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων».

Σύμφωνα με την Υ.Α. κάθε Φορέας Δημοσίου (και οι δήμοι) ο οποίος έχει ανάγκη αυθεντικοποίησης μεγάλου πλήθους χρηστών σε εφαρμογές διαδικτύου, μπορεί να αξιοποιήσει την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0, μέσω της οποίας χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο τα διαπιστευτήρια του TAXISnet για την αυθεντικοποίηση των χρηστών στα δικά του πληροφοριακά συστήματα.

Η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 επιστρέφει στον Φορέα ως πληροφορία τον ΑΦΜ και βασικά στοιχεία του χρήστη (όπως Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης αν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο ή Επωνυμία αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).

Για να χρησιμοποιήσει ο Φορέας την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 θα πρέπει να αναπτύξει μια εφαρμογή-πελάτη (client) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου oAuth2.0.

Η εφαρμογή-πελάτης θα ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ή στην εφαρμογή του Φορέα και θα ανακατευθύνει το χρήστη στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ), όπου εισάγει τα διαπιστευτήρια του TAXISnet στην κατάλληλη οθόνη. Στη συνέχεια μετά την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, επιστρέφει στον Φορέα ως πληροφορία τον ΑΦΜ και βασικά στοιχεία του χρήστη.

Κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
Υποβολή Αιτήματος στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας (ΕΔΑ)
Ανάπτυξη εφαρμογής πελάτη (client application) από το Φορέα, για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας
Δοκιμαστικές κλήσεις στο πιλοτικό περιβάλλον του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ)
Ένταξη σε παραγωγική λειτουργία σύμφωνα με:
α) Την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
β) Τη σωστή τήρηση του αρχείου καταγραφής – ιχνηλασιμότητας κλήσεων.

Τέτοια διασύνδεση μέσω του oAuth2.0 client protocol έχουν κάνει οι δήμοι Αθηναίων, Γλυφάδας, Φιλοθέης Ψυχικού, Ηλιούπολης, Πεντέλης και Μεγαρέων
Μόνο οι Δήμοι αυτοί δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να μπορούν απλά κι εύκολα, απ’ όπου και αν βρίσκονται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να πάρουν τα πέντε πιστοποιητικά που ζητούνται περισσότερο σε καθημερινή βάση. Έτσι οι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να επισκεφθούν αυτοπροσώπως τις αρμόδιες υπηρεσίες κερδίζοντας χρόνο και ταυτόχρονα προστατεύοντας τον εαυτό τους και όλο το κοινωνικό σύνολο εν μέσω κορονοϊού. Μέσα από την νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών οι πολίτες μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ηλεκτρονικά τα εξής πέντε πιστοποιητικά: Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, Πιστοποιητικό Γέννησης, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό Εντοπιότητας και Πιστοποιητικό Ιθαγένειας.

Δυστυχώς οι περισσότερες δημοτικές υπηρεσίες έχουν επιδείξει μεγάλη δυσκολία στο να προσαρμοστούν στις νέες εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας.

Η ΚΕΔΕ με υπεύθυνο τον Πρόεδρο του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού κ. Γιάννη Τσιάμη
σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ και την ΠΕΤΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τους δημιούργησε το 2017 το σύστημα «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας» με το διακριτικό όνομα govHUB, το οποίο επιτρέπει:
την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στελεχών των Δήμων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν δεδομένα από άλλους φορείς μέσω του κόμβου govHUB στους Δήμους, την άμεση και ασφαλή πρόσβαση άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης σε δεδομένα που προσφέρονται μέσω του κόμβου govHUB από τους Δήμους.
Το govHUB είναι λοιπόν ένας εξειδικευμένος επιχειρησιακός κόμβος υπηρεσιών και φιλοδοξεί να γίνει ο κεντρικός αμφίδρομος δίαυλος με τους 325 Δήμους για οποιονδήποτε θέλει να ανταλλάξει στοιχεία ή υπηρεσίες μαζί τους. Φιλοξενείται στο σύγχρονο δημόσιο κέντρο δεδομένων G-Cloud της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ και εξυπηρετεί τα εξής:

Προς το παρόν το GOVHUB έχει συνδέσει τους δήμους με :
Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων
e-Παράβολο
Κάτοχοι Οχημάτων
Ασφαλιστική Ενημερότητα
Ποινικό Μητρώο
Ακίνητη Περιουσία Ε9
Διαχείριση Χρηστών
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός Δήμου είναι ο ορισμός ενός στελέχους (μόνιμος υπάλληλος) ως διαχειριστή (administrator) του συστήματος και ενός αναπληρωτή του, στους οποίους δίνονται οι κωδικοί πρόσβασης του συστήματος, προκειμένου υπεύθυνα να διαχειρίζονται τους χρήστες εσωτερικά στον κάθε Δήμο και οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει ο κόμβος της ΚΕΔΕ govHUB.

Δυστυχώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός των δήμων που έχουν ανταποκριθεί παρά το Help desk που διαθέτει η ΚΕΔΕ. Ο κ. Τσιάμης μάλιστα είχε εξαγγείλει και ημερίδα για την απ’ ευθείας πλήρη ενημέρωση και καθοδήγηση των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των δήμων η οποία βέβαια αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού.

Σχολιάστε υπεύθυνα

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s