Χρήσιμος Οδηγός ΥΠΕΣ στους Δήμους για την ονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων της Χώρας περιλαμβάνεται η ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών, καθώς και η αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιος, εξέδωσε αναλυτική Εγκύκλιο – Οδηγό, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για την πληρέστερη άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας.

Σε αυτήν αποτυπώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με το ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και των Συμβουλίων Κοινοτήτων ή των Προέδρων Κοινοτήτων αναλόγως του πληθυσμού.  Περιγράφεται, επίσης, η συμμετοχή στη διαδικασία της προβλεπόμενης Επιτροπής, η σύμφωνη γνώμη της οποίας αποτελεί συστατικό στοιχείο λήψης της τελικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρέχονται επιπλέον κατευθύνσεις για τη μετονομασία, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώκαι επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους, η επίκληση των οποίων πρέπει να αιτιολογείται σαφώς, ειδικώς και επαρκώς στο πρακτικό της Απόφασης ή να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε τον Οδηγό από ΕΔΩ , ενώ προς διευκόλυνση ακολουθεί Πίνακας που επεξηγεί την προβλεπόμενη διαδικασία:


Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ Δημοτικό Συμβούλιο Η εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον Πρόεδρο αυτού, οποτεδήποτε και με οποιαδήποτε αφορμή.
2 Αποστολή της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Κοινότητας ή στον Πρόεδρο Κοινότητας (εφόσον υφίσταται Κοινότητα) προκειμένου να εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασία Συμβούλιο Κοινότητας Το Δημοτικό Συμβούλιο τάσσει προθεσμία εντός της οποίας το Συμβούλιο Κοινότητας ή ο Πρόεδρος Κοινότητας παρέχει την εισήγησή του.

Εφόσον η τασσόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ακολουθείται η επόμενη ενέργεια (3).

Στην περίπτωση που δεν υφίσταται Κοινότητα, για την ονομασία ή μετονομασία της οδού κλπ, η εισήγηση πραγματοποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

3 Αποστολή της Εισήγησης στην Επιτροπή του αρ.8 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων) προκειμένου να γνωμοδοτήσει. Επιτροπή αρ.8 ν.3463/2006 Προκειμένου να μην εκκρεμούν αιτήματα ονομασίας ή μετονομασίας οδών κλπ, προτείνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, εφόσον φυσικά υφίστανται σχετικά αιτήματα.
4 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής. Δημοτικό Συμβούλιο Στην συνεδρίαση καλείται υποχρεωτικά, με δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας στην περίπτωση που αφορά στην ονομασία ή μετονομασία δρόμων κλπ της Κοινότητας αυτής (άρθρα 81 & 82 του ν.3852/2010)

Η πρόσκληση και συμμετοχή στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω παροχής ψήφου του Προέδρου της Κοινότητας πραγματοποιείται ασχέτως παροχής εισήγησης από το Συμβούλιο της Κοινότητας ή τον Πρόεδρο Κοινότητας.

 

5 Δημοσίευση και ανάρτηση της Απόφασης Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Η δημοσίευση και ανάρτηση πραγματοποιείται αμελλητίαπό τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Καίτοι η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι εκτελεστή από τη δημοσίευσή της, προτείνεται η αναστολή εκτέλεσής της μέχρι την άπρακτη πάροδο του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών σύμφωνα με το αρ.227 του ν.3852/2010, εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή.

6 Πραγματοποίηση της υλικής ενέργειας ονομασίας ή μετονομασίας της οδού κλπ Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου κατά περίπτωση Αναγκαίακαθίσταται η ενημέρωση δημοτών, Υπηρεσιών και επιχειρήσεων, για την ονομασία ή μετονομασία οδού κλπ, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου ή τρόπου.

Αυτονόητη είναι και η τοποθέτηση ή αλλαγή πινακίδων πληροφορίας

 

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Σχολιάστε υπεύθυνα

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s