Πως θα λύνουν οι Κοινότητες τις διαφορές τους για τα έσοδα από ΑΠΕ (ΦΕΚ)

Οι Υφυπουργοί Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας προχώρησαν σε τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2019, που ρυθμίζει τον επιμερισμό του ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές που λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε(Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και Υβριδικοί σταθμοί.

Οι μεταβολές έχουν ιδίως ως αντικείμενο την περίπτωση υποβολής ενστάσεων στις οποίες τίθενται θέματα που αφορούν στα διοικητικά όρια μεταξύ των Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την αντικατάσταση της παρ.7 του αρ.4 της προηγούμενης ΚΥΑ, σεαυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων προσκαλεί στην Επιτροπή ως μέλη και:

α) έναν εκπρόσωπο από κάθε Κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των Σταθμών,

(β) έναν μηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά προτίμηση με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού.

Η πρόσκληση προς τις Κοινότητες και την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής.

Οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων ορίζονται με Απόφαση του Συμβουλίου κάθε Κοινότητας.

Για Κοινότητες στις οποίες δεν προβλέπεται εκ του νόμου συγκρότηση και λειτουργία Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Αν δεν υποδειχθεί εκπρόσωπος από τις Κοινότητες ή την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή αν ο εκπρόσωπος τους δεν προσέλθει κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα.

Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία για τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων, τις εκθέσεις των Επιτροπών Καθορισμού Ορίων ή τις τελεσίδικες Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, ελλείψει αυτών τα απογραφικά όρια των Κοινοτήτων της ΕλΣτατ, καθώς και τις περί διοικητικής υπαγωγής αποφάσεις Aκυρωτικών Δικαστηρίων ή σχετικές Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ. Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα ανωτέρω στοιχεία, η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εισηγείται την έκδοση σχετικών Αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ.6 της ΚΥΑ, με τον προσδιορισμό και επιμερισμό των ποσών από τους Σταθμούς για τους οποίους είχαν υποβληθεί ενστάσεις.

Εάν κατά τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων διαπιστωθούν περιπτώσεις Σταθμών που λειτουργούν εντός ορίων Κοινοτήτων για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία νέου καθορισμού διοικητικών ορίων, με βάση τις κείμενες διατάξεις, η Επιτροπή δεν προχωρά στον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους γι’ αυτόν τον Σταθμό, έως την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Περαιτέρω, οι κ.κ. Θ.Λιβάνιος και Γ.Θωμάς μετέβαλαν λοιπά στοιχεία του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια για ποιες ενστάσεις και χρονικές περιόδους είναι αρμόδιες οι Επιτροπές που θα συγκροτηθούν εντός του 2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, το Φ.Ε.Κ. Β’ 203/31.1.2020 (ημ/νία κυκλοφορίας 3.2.2020) είναι διαθέσιμο       >>> >>> >>>   ΕΔΩ .

Σχολιάστε υπεύθυνα

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s