Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ναυπάκτου


Στις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων – όπως στην περίπτωση της Τοπικής Κοινότητας Ναυπάκτου, προβλέπεται η ύπαρξη δύο οργάνων διοίκησης και συγκεκριμένα ενός συλλογικού (Συμβούλιο Κοινότητας) και ενός μονοπροσώπου (Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας).   Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλίου Κοινότητας, ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου διαφοροποιείται ανάλογα με το μόνιμο πληθυσμό της Κοινότητας με την Κοινότητα Ναυπάκτου να έχει 11μελές Συμβούλιο και με πρόεδρο την Μυρτώ Κιμινουλάκη — Πλούμη, σύμβουλο του πρώτου Συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του Συνδυασμού.

Η πρώτη συνεδρίαση  του Συμβουλίου είναι σήμερα Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στις 20:30 και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου στο Ξενία.

Το ενδεκαμελές Συμβούλιο της Κοινότητας Ναυπάκτου απαρτίζουν οι:

Πλούμη Κιμινουλάκη Μυρτώ, Τούμπανος Γεώργιος, Λομβαρδέας Παναγιώτης, Αθανασόπουλος Γεώργιος, Σιαμαντάς Θεόδωρος, Αδραχτάς Χρήστος,  Καλογερής Νικόλαος, Αντίοχος Αθανάσιος, Τηλιγάδα Αφροδίτη, Υφαντής Γεώργιος, Βαρελάς Γεώργιος.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του:

1) μία τουλάχιστον φορά το μήνα, υποχρεωτικά, ακόμα και αν δεν υπάρχουν θέματα για συζήτηση ή μοναδικό θέμα είναι η ενημέρωση δημοτών σε ορισμένα θέματα.

2) Κάθε φορά που το απαιτούν οι υποθέσεις της Κοινότητας,  όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις.

3)  Όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτησή του στην οποία θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, το 1/3τουλάχιστον των μελών του Συμβουλίου.

4)   Όταν το ζητήσουν, με γραπτή αίτησή τους στην οποίο θα αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν, 100, τουλάχιστον, κάτοικοι της Κοινότητας.

Αν και  βάσει του νόμου για το όργανο της Τοπικής Κοινότητας προβλέπονται σημαντικές αρμοδιότητες, δυστυχώς το Συμβούλιο εμφανίζεται «απαξιωμένο».

Ο δήμαρχος, με απόφαση του, όπως και το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους ή τα συμβούλια κοινοτήτων.

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων:

α) η έκδοση κανονιστικών πράξεων,

β) η επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,  γ) η σύναψη δανείων, δ) η σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Κοινότητας:

Το Συμβούλιο κοινότητας πρέπει να ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της κοινότητας:

α) Εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί.

β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν.

γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές.

δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής.

ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ.

στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι` αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου.

η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας.

Καταργείται η αποφασιστική αρμοδιότητα για τους ΚΑΠ

Δυστυχώς μέχρι σήμερα από τις πιο πάνω αρμοδιότητες ελάχιστες έχουν παραχωρηθεί και ασκηθεί. Ταυτόχρονα δε, με τον νόμο για την κυβερνησιμότητα έχουμε  τροποποίηση της αρμοδιότητας του Προέδρου / Συμβουλίου Κοινότητας (από αποφασιστική) σε εισηγητική προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Έτσι, ο πρόεδρος εισηγείται  για την κατανομή του αναλογούντος στην Κοινότητα ποσοστού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (δηλαδή για την αποκαλούμενη πρώην ΣΑΤΑ) που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του Δήμου.από το nafsweek.gr/

Σχολιάστε υπεύθυνα

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s