Μεγάλο Πρόβλημα Στο Δήμο Ναυπακτίας – Μόλις 3 Στους 7 Ψήφισαν Τον Προϋπολογισμό Του 2019

Ουσιαστικό πρόβλημα λειτουργίας και νομιμοποίησης αντιμετωπίζει ο δήμος Ναυπακτίας. Και αυτό που έχει καταγράψει με συνεχή ρεπορτάζ του το ilovenafpaktos.gr κατέστη ολοφάνερο σε ένα κορυφαίο ζήτημα, την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου για το 2019, τελευταία χρονιά της σημερινής δημοτικής αρχής.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή την Τρίτη το μεσημέρι, δεν προήλθαν οι κύριοι Ανδρέας Κοτσανάς, Παναγιώτης Κονίδας και Βασίλειος Πατσαούρας. Ο μεν πρώτος ακολουθώντας την ίδια στρατηγική που έχει χαράξει τους τελευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων αρνείται συστηματικά να παραστεί σε συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς καμία συνέπεια ή την αναπλήρωσή του. Οι άλλοι δύο, ως περιστασιακά απόντες.

Με τον τρόπο αυτό, όμως, παρόντα ήταν μόλις τα τέσσερα από τα συνολικά επτά μέλη της επιτροπής. Τυπικά βέβαια, η συνεδρίαση ήταν νομότυπη. Όμως, ουσιαστικά, υπάρχει ζήτημα καθώς ο προϋπολογισμός αποτελεί το κορυφαίο ζήτημα του δήμου, όπως άλλωστε κάθε προϋπολογισμός για κάθε οργανισμό. Χαρακτηριστικά δε, όλοι γνωρίζουν ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση.

Τελικά, όταν έφτασε η ώρα της ψηφοφορίας για την έγκρισή του, ο αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σπύρος Τσέλιος, ψήφισε «παρών» και άλλα το προϋπολογισμό υπερψήφισαν μόλις τα 3 από τα συνολικά 7 μέρη της επιτροπής. Και άρα, με αυτό το καθεστώς εισάγεται στο δημοτικό συμβούλιο για την τελική του έγκριση.

Ένα άλλο σημείο που δείχνει πως λειτουργεί η σημερινή πλειοψηφία του δήμου Ναυπακτίας αποτελεί το γεγονός ότι αν και στη σχετική απόφαση αναφέρεται ότι «το συνημμένο σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης…» εν τούτοις δεν δημοσιεύεται μαζί με την απόφαση προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και ενημέρωση των δημοτών της Ναυπακτίας.

Αναλυτικά, η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρει μεταξύ άλλων:

Στη Ναύπακτο σήμερα την 27-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23156/27-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

  1. Λουκόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής

  2. Τσέλιος Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος Επιτροπής

  3. Σύψας Ιωάννης

  4. Καρακώστας Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  1. Κονίδας Παναγιώτης

  2. Κοτσανάς Ανδρέας

  3. Πατσαούρας Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η Παυλοχρήστου Σπυριδούλα Υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 4 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγήθηκε το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Ναυπακτίας» και έθεσε υπόψη των μελών την από 23/11/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών…

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΑ. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2019, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Ο κ. Τσέλιος ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 452/ 2018.


s o u r c e 

Advertisements

About Click me

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ. ************************************************************ THIS WEBSITE IS INVITED TO RESIDENTS OF THE MUNICIPALITY OF NAFPAKTIA AND TO THOSE VISITORS.

Σχολιάστε υπεύθυνα

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s